AKREDITACIJA

Kongres SDIR2 je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (evidencioni broj odluke: A-1-1758/15) i nosi 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 11 bodova za poster prezentaciju i 9 bodova za pasivno učešće.