KONKURS

Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka

Dragi članovi Srpskog društva istraživača raka, U cilju podsticanja naučnoistraživačkog rada, Srpsko društvo istraživača raka objavilo je krajem decembra prošle godine Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka. Detalji o konkursu su dostupni na sajtu Društva: www.sdir.ac.rs. Rok za prijavu na Konkurs je 11. februar 2024. godine do 23:59 CET. Komisija za izbor najbolje naučne publikacije (u ... Pročitaj više »

Konkurs za učešće u Naučnom odboru SDIR-6 kongresa

Drage kolege, Srpsko društvo istraživača raka raspisuje konkurs za učešće u Naučnom odboru SDIR-6 kongresa sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u periodu od 02.10. – 04.10.2023. godine u Beogradu. Naučni odbor će se sastojati iz dvadeset članova iz Srbije i inostranstva, koje imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Naučnog odbora sa afilijacijom iz Srbije moraju biti ... Pročitaj više »

Konkurs za učešće u Organizacionom odboru SDIR-6 kongresa

Drage kolege, Srpsko društvo istraživača raka raspisuje konkurs za učešće u Organizacionom odboru SDIR-6 kongresa sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u periodu od 02.10. – 04.10.2023. godine u Beogradu. Organizacioni odbor imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Organizacionog odbora moraju biti članovi SDIR-a i biraju se na period od jedne godine. Molimo sve zainteresovane kolege i ... Pročitaj više »