DRUGI KONGRES SDIR-a

2. i 3. oktobar 2015. godine, Beograd

predsednik SDIR-2 kongresa: naučni savetnik dr sc. Zorica Juranić
ko-predsednik SDIR-2 kongresa: naučni savetnik dr sc. med. Siniša Radulović, profesor kliničke farmakologije

Drugi kongres Srpskog društva istraživača raka sa međunarodnim učešćem „Istraživanje raka: perspektive i primena“ održan je 2. i 3. oktobra 2015. godine u Aeroklubu u Beogradu. Glavni cilj kongresa SDIR-2 je bio da omogući naučnicima i kliničkim lekarima iz Srbije i inostranstva da se upoznaju sa najnovijim saznanjima u oblasti osnovnih i translacionih istraživanja u onkologiji, da razmene svoje ideje i iskustva i uspostave naučnu saradnju.

Kongres je okupio osamdeset devet učesnika iz deset zemalja. Predsednica SDIR-a dr Zorica Juranić je otvorila skup. Na svečanom otvaranju pozdravni govor održala je i docent dr Marina Nikitović, pomoćnik direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Tokom dva dana trideset uglednih naučnika iz zemlje i inostranstva održalo je predavanja, koja su bila organizovana u vidu sledećih sesija: Imunski odgovor i njegova modulacija u malignitetima, Molekulske promene u osnovi razvoja i progresije raka, Istraživanje antikancerskih lekova, Klinička onkologija: era molekulskih markera. Bila nam je izuzetna čast da ugostimo ugledne međunarodne predavače po pozivu: prof. Yona Keisari (Univerzitet u Tel Avivu, Izrael), prof. Eric Solary (Institut Gustave Roussy, Pariz, Francuska), naučni savetnik dr Srđan Novaković i prof. Barbara Jezeršek Novaković (Institut za onkologiju, Ljubljana, Slovenija), prof. Engin Ulukaya (Medicinski fakultet Univerziteta Uludag Bursa, Turska) i prof. Konstantinos Dimas (Univerzitet u Tesaliji, Grčka).

U okviru posterske sesije mladi istraživači su predstavili trideset tri kvalitetne posterske prezentacije. Zahvaljujući finansijskoj podršci EACR-a, Komisija za nagrade u sastavu naučni savetnik dr Siniša Radulović, prof. Gordana Konjević i viši naučni saradnik dr Radmila Janković, dodelila je tri novčane nagrade za najbolji poster. Prvu nagradu osvojila je Nataša Stojanović iz Nemačke sa posterskom prezentacijom pod nazivom: “Histonske deacetilaze (HDAC) 1 and 2 integrišu ekspresiju p53 mutanata u kanceru pankreasa”. Drugu nagradu dobila je Aleksandra Nikolić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo sa posterom “Analiza promotora SMAD4 gena kod pacijenata sa solidnim tumorima”. Merve Erkisa iz Turske je osvojila treću nagradu za poster pod nazivom “Inhibicija autofagije hlorokvinom pojačava citotoksičnost paladijum (II)-barbituratnog kompleksa prema kanceru prostate”.

Kongres SDIR-2 su podržali: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Evropsko udruženje za istraživanje raka (EACR), Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva, Uni-chem, Analysis d.o.o, ProMedia, Alfa genetics d.o.o. i Roche d.o.o.

Zahvaljujemo se svim sponzorima skupa na finansijskoj podršci.

Veliku zahvalnost dugujemo i svim predavačima po pozivu i učesnicima koji su doprineli uspešnosti našeg naučnog skupa.

Prof. Yona Keisari (predavanje sponzorisano od strane EACR-a) Prof. Eric Solary (predavanje sponzorisano od strane EACR-a) Dr Mirjana Branković Magić (član Naučnog odbora) i doc dr Marina Nikitović u razgovoru sa predavačima po pozivu prof. dr Srđanom Novakovićem i prof. dr Barbarom Jezeršek Novaković
Ivana Matić (predavač po pozivu i član Organizacionog odbora), prof. Sonja Levanat (predsednica HDIR-a i član Naučnog odbora) i prof. Engin Ulukaya (predsednik Turskog udruženja za istraživanje raka, predavač po pozivu (sponzorisao EACR) i član Naučnog odbora) Prof. Konstantinos Dimas (predavač po pozivu i član Naučnog odbora) i dr Ivana Matić Dr Zorica Juranić uručuje prvu nagradu za najbolji poster Nataši Stojanović; članovi komisije za dodelu nagrada u sastavu prof. dr Radmila Janković i prof. dr Gordana Konjević
Dobitnici nagrada za najbolji poster: Merve Erkisa, Nataša Stojanović, prof. Siniša Radulović, kopredsenik SDIR-2 kongresa, dr Zorica Juranić predsednica SDIR-a, Aleksandra Nikolić Učesnici i članovi Organizacionog odbora Ana Damjanović Velićkovič, Marija Đorđić Crnogorac, dr Milena Čavić (predavač po pozivu i član Organizacionog odbora), dr Branka Kolundžija i dr Ivana Matić Dr Miljana Tanić (predavač po pozivu i član Naučnog odbora), dr Ana Krivokuća (predavač po pozivu) i dr Lana Filipović