Godišnja Skupština SDIR-a 2016.

Za počasnog člana SDIR-a proglašena je dr sc. Zorica Juranić, osnivač SDIR-a.
Za počasnog člana SDIR-a iz inostranstva proglašen je dr sc. Srđan Novaković.


Jelena Rakobradović, Mirjana Branković-Magić


Mirjana Branković-Magić


Mirjana Branković-Magić, Zorica Juranić