Godišnji sastanak AACR-a

Marijana Pavlović, PhD, istraživač saradnik na Odeljenju za eksperimentalnu onkologiju na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) dobitnik je prestižne nagrade Global Scholar-in-Training Award (GSITA) koju dodeljuje Američko udruženje za istraživanje raka (American Association for Cancer Research, AACR) perspektivnim mladim istraživačima koji žele da učestvuju na godišnjem sastanku AACR-a. Cilj ove nagrade je da unapredi obrazovanje i proširi profesionalnu mrežu naučnika koji dolaze iz zemalja koje grade kapacitete za istraživanje raka, auključeni su u osnovna, klinička, translaciona ili epidemiološka istraživanja raka. Marijana je odabrana kao jedan od 15 ovogodišnjih dobitnikaAACR GSITA nagrade u znak priznanja za izvanredan predloženi apstrakt odabran za prezentaciju na godišnjem sastanku AACRu aprilu 2022. godine u Nju Orleansu (Luizijana, SAD). Rezultati prikazani na konferenciji u vidu postera pod nazivom Nischarin agonist rilmenidine inhibits pancreatic ductal adenocarcinoma cell migration and invasion su proistekli iz projekta REPANCAN kojim rukovodi Dr Jelena Grahovac, a finansiranje od strane Fonda za nauku Republike Srbije i Horizon 2020 MSC grantom.

Link ka dobitnicima 2022 AACR GSITA nagrade: www.aacr.org