EACR25, 25. kongres Evropske asocijacije za istraživanje raka

EACR25, 25. Bianualni kongres evropske asociijacije za istraživanje raka u Amsterdamu u Holandiji je bio sjajna prilika za nas da čujemo najnovija dostignuća iz oblasti bazičnog i translacionog istraživanja raka. Naročito su nam bili zanimljivi simpozijumi o kancer mikrosredini i napretku u imunoterapiji. EACR25 bio je izuzetna prilika za nas da prezentujemo naše rezultate i upoznamo potencijalne saradnike.

Ovim putem želimo da se zahvalimo SDIR-u za pruženu šansu da prisustvijemo ovako važnoj konferenciji koja je nam bila izuzetno profesionalno iskustvo.

Jelena Grahovac i Marijana Pavlović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

Marijana Pavlović Marijana Pavlović i Jelena Grahovac

Izveštaj o učešću – Tamara Babić, istraživač pripravnik

Od 8. do 12. oktobra 2018. godine održana je letnja škola pod nazivom „Summer School in Translational Cancer Research“ koju je organizovao German Cancer Consortium (DKTK) pod pokroviteljstvom Cancer Core Europe i uz podršku European Association for Cancer Research (EACR). Skup je održan na južnoj obali Portugala, u mestu Albufeira. Učesnici ovog skupa bili su mladi istraživači i lekari, koji su na svojim doktorskim studijama ili su ih nedavno završili, a bave se translacionim istraživanjem raka. Zahvaljujući stipendijama Srpskog društva istraživača raka i Cancer Core Europe, dobila sam priliku da učestvujem u ovoj školi. Moje ime je Tamara Babić, doktorsku tezu radim na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i bavim se ulogom alternativnih promotora gena SMAD4 u razviću i karcinogenezi.

Glavni fokus letnje škole jeste translacija bazičnih istraživanja raka do nivoa kliničkih studija i primene njihovih rezultata u zdravstvenim sistemima. Predavanja su držali prepoznati naučnici koji su obrađivali teme vezane za integraciju precizne medicine u dijagnostikovanje i lečenje malignih bolesti, kliničke studije u oblasti onkologije, izmenjen metabolizam u tumorima, biomarkere za prevenciju, dijagnozu i lečenje malignih bolesti, povezanost infekcije i tumora i imunoterapijski pristup. Takođe, govorilo se o uticaju nauke na donošenje relevantnih zakona i o naučnoj diplomatiji.

Tokom celodnevnih boravaka zajedno, učesnici su imali prilike da i neformalno razmenjuju informacije na obali Portugala ili tokom zajedničkog ručka. Posebno je interesantno bilo to što se učesnici bave različitim granama nauke, pa su se razmenjivala znanja iz oblasti bioinformatike i modernih sistema „deep learning“, savremenih kliničkih studija i bazičnih istraživanja molekularne biologije tumora koja uključuju rad na različitim model sistemima. Predavači su bili dostupni i raspoloženi za diskusiju tokom predavanja, ali i svako veče u okviru aktivnosti „Meet the professor“.

Učesnici su prezentovali svoja istraživanja u okviru poster sekcija ili kratkih predavanja. Letnja atmosfera u oktobru i fenomenalna predavanja i diskusije pretvorile su školu u veoma korisno i zabavno iskustvo. Svakako, dugujem veliku zahvalnost SDIR-u koji je odobrenim sredstvima pomogao moje učešće u letnjoj školi, koje inače ne bi bilo moguće.

Tamara Babić, istraživač pripravnik
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Vojvode Stepe 444A, Beograd
tamarakovacevic@imgge.bg.ac.rs


Summer School in Translational Cancer Research“, Albufeira, Portugal

Izveštaj o učešću – Dr Mirjana Brankovic-Magic, predsednica SDIR i Dr Ana Krivokuća

Dr Mirjana Branković-Magić, predsednica Srpskog drustva istrazivaca raka i Dr Ana Krivokuca, clan ovog drustva su u periodu od 11.10. do 14.10. kao predavaci po pozivu ucestvovale na Sedmom multidisciplinarnom kongresu za istrazivanje raka i prvom onkoloskom kongresu (7th Multidiscipilinary Cancer Research & 1st Basic Oncology Congress) u Izmiru u Turskoj.

Dr Mirjana Branković-Magić je održala predavanje pod nazivom “Hereditary breast cancer-looking beyond BRCA genes” pri cemu je predstavila visegodisnje rezultate istrazivanja koji se sprovode u Laboratoriji za molekularnu genetiku Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije a ticu se naslednog karcinoma dojke i jajnika. Zahvaljujuci Srpskom drustvu istrazivaca raka koje je stipendijom pomoglo putne troskove, Dr Ana Krivokuca je imala priliku da predstavi je process klasifikacije genetickih varijanti upotrebom nove tehnologije sekvenciranja na ovom kongresu. Predavanjem pod nazivom “Complexities of variant annotation using NGS” prikazala je nacin na koji se ovaj proces sprovodi na Institutu za onkologiju I radiologiju Srbije kao I probleme koje ovaj slozen process nosi sa sobom.

Pored prilike da predstave rezultate svojih istrazivanja, imale su priliku i da cuju radove predavaca iz razlicitih krajeva Evrope i sveta. Ova poseta doprinela je nastavku dugogodisnje saradnje koje imaju srpsko i tursko drustvo za istrazivanje raka.

Ana Krivokuća i predsednica SDIR-a Mirjana Branković-Magić Ana Krivokuća predsednica SDIR-a Mirjana Branković-Magić