IZVEŠTAJ SA PRVOG NAUČOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“

LINK: POGLEDAJTE SNIMAK PRVOG NAUČNOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“ (pristup videu imaju samo članovi SDIR sa šifrom)

Prvi sastanak “SDIR Naučni dani” održan je 20. septembra 2022. na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Srbija, uz prenos putem video linka. Ova nova inicijativa Upravnog odbora SDIR-a zamišljena je da postane tradicionalna i omogući promociju aktivnosti SDIR-a i jačanje saradnje centara za istraživanje raka u Srbiji. Sastanak je bio veoma uspešan i izazvao je veliko interesovanje članova u raznim gradovima Srbije za održavanje sledećeg sastanka, koji se očekuje 2023. godine. Održavanje sastanka, kao i direktna komunikacija između članova Upravnog odbora SDIR-a i istraživača dovelo je do povećanja broja novih prijava za članstvo u SDIR-u i njihovog aktivnog uključivanja u budući razvoj SDIR-a.

Prvi sastanak “SDIR Naučni dani” počeo je predstavljanjem novih aktivnosti i inicijativa SDIR-a, kao i misije EACR-a da podrži nacionalna društva članice, kako je ljubazno naznačila novoizabrana predsednica EACR-a profesorka Yardena Samuels. Zatim su prof. Tanja Soldatović, prof. Nataša Đorđević, i prof. Milan Dekić sa Državnog Univerziteta u Novom Pazaru predstavili tekuća naučna istraživanja . Tokom drugog dela događaja, članovi Upravnog odbora SDIR-a su se upoznali sa kadrovskim i infrastrukturnim resursima za istraživanje raka na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru. Tokom upoznavanja sa njihovim istraživačkim kapacitetima, razmotreni su naučni interesi, kao i različiti vidovi saradnje sa drugim institutima i laboratorijama koje se bave istraživanjem raka u Srbiji. Očekuje se da će konkretni planovi za aktivnije uključivanje novih i dugogodišnjih članova SDIR-a dati prve rezultate tokom 2023. godine, kada se očekuje i naš tradicionalni naučni kongres SDIR-6.


Register in advance for this meeting:

Link: us06web.zoom.us

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

This meeting is sponsored by the European Association of Cancer Research

LINK: POGLEDAJTE SNIMAK PRVOG NAUČNOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“ (pristup videu imaju samo članovi SDIR sa šifrom)