Izveštaj sa SDIR-6 kongresa

Šesti kongres Srpskog društva istraživača raka sa međunarodnim učešćem

“Kroz saradnju do inovacija u istraživanju raka

Šesti kongres Srpskog društva istraživača raka (SDIR-6) sa međunarodnim učešćem “Kroz saradnju do inovacija u istraživanju raka” je održan u periodu 2. do 4. oktobra 2023. godine u Beogradu u hotelu Royal Inn, ulica Kralja Petra 56.

Na SDIR-6 kongresu je učestvovalo ukupno 124 učesnika iz Srbije i 13 stranih zemalja i to: Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Turske, Holandije, Italije, Portugalije, Austrije, Nemačke, Velike Britanije, Rusije i Čilea. Članovi SDIR-a, Hrvatskog društva za istraživanje raka (HDIR), turskog nacionalnog društva za istraživanje raka (Molecular Cancer Research Association, Turkey, MOKAD), Evropskog udruženja za istraživanje raka (EACR), kao i prijateljskih nacionalnih društavasu imali posebnu povoljnost za učešće na kongresu dobijanjem snižene cene kotizacije.

Šesti po redu kongres je otvorila predsednica Upravnog odbora SDIR-a, dr Milena Čavić. Svečanom otvaranju kongresa su prisustvovali i obratili se prisutnim učesnicima ministarka zdravlja Republike Srbije, prof. dr Danica Grujičić, predstavnica Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, dr Marina Soković, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, prof. dr Milan Žegarac, predstavnik Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, dr Momir Paunović i vršilac dužnosti direktora Centra za promociju nauke, dr Marjana Brkić.

Poseban kuriozitet ovogodišnjeg kongresa su bila plenarna predavanja predsednika EACR-a, profesora Rene Bernardsa i članice upravnog odbora EACR-a Chiare Ambrogio, koji su privukli veliku pažnju učesnika i značajno doprineli naučnom kvalitetu samog kongresa, kao i ugleda našeg nacionalnog društva. Po prvi put je na SDIR kongresu, na poziv članova Upravnog odbora društva, učestvovao i administrativni predstavnik EACR-a, Andrew Binns.

Radni deo kongresa je bio otvoren predavanjima po pozivu koje su održali članovi SDIR-a nagrađeni za najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka u kategoriji stariji i mlađi član i učesnici SDIR Naučnih dana sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Univerziteta u Kragujevcu. Predsedavajući ove sesije su bile dr Milica Pešić i dr Ivana Matić.

Ostatak programa kongresa je bio organizovan u devet naučnih sesija:

  • Tumor Metabolism and Biology (predsedavajući sesije: dr Ljubica Harhaji-Trajković, dr Ana Podolski-Renić),
  • Epigenetics and Gene Regulation in Cancer (predsedavajući sesije: dr Katarina Zeljić, dr Nina Petrović),
  • Bioinformatics and Artificial Intelligence in Cancer Research (predsedavajući sesije: dr Miljana Tanić, dr Thomas Mohr),
  • Omics Approaches in Cancer Research (predsedavajući sesije:dr Marko Radulović, dr Ieronymos Zoidakis),
  • Therapy Response and Resistance (predsedavajući sesije:dr Jelena Dinić, dr Konstantinos Dimas),
  • Clinical and Translational Oncology (predsedavajući sesije:dr Milena Čavić, dr Remond Fijneman),
  • Immunooncology (predsedavajući sesije: drSiniša Radulović, dr Jelena Spasić),
  • New and challenging drug targets (predsedavajući sesije: dr Nevenka Gligorijević, dr Cristina Xavier)
  • Pathways to Innovation in Cancer Research (predsedavajući sesije: dr Radmila Janković, dr Chiara Ambrogio).

Prezentacije postera su bile u elektronskom formatu, prikazivane tokom svih dana trajanja kongresa u prostorijama hotela u kom je kongres održavan. Organizovana je elektronska poster sesija koja je prenošena online i kojom je predsedavala dr Ana Krivokuća. Pre i tokom posterske sesije, učesnici su mogli da postave pitanja i vođena je aktivna diskusija prezentera.

Jedna od sesija je bila posvećena nacionalnoj i regionalnoj saradnji nakon koje je usledila diskusija predstavnika nacionalnih i regionalnih naučnih društava, kao i predsednika EACR-a.

Na kongresu su bile organizovane i sponzorske sesije koje su bile vrlo posećene.Poslednjeg dana kongresa je pokrenuta studentska sekcija SDIR-a.

Svi apstrakti su štampani u okviru prvog broja novopokrenutog zvaničnog časopisa SDIR-a Oncology Insights. Na SDIR-6 kongresu je bilo održano 23 predavanja po pozivu, od toga 2 plenarna predavanja. Ukupno je prispelo 72 apstrakta. Naučni odbor SDIR-6 kongresa je odabrao 18najboljih apstrakata čiji su prvi autori održali kratko usmeno izlaganje u okviru svake od naučnih sesija.

Na SDIR-6 kongresu su dodeljene nagrade za najbolji apstrakt/poster od strane EACR-a i novouvedena nagrada za najbolji apstrakt/poster u kategoriji studenata doktorskih studija SDIR-a. Komisija za EACR-sponzorisanu nagradu, u sastavu prof. dr Chiara Ambrogio, dr Radmila Janković i dr Ivana Matić su dodelili tri nagrade. Prvu nagradu EACR-a za najbolji apstrakt/poster je osvojila dr Jelena Knežević iz Instituta “Ruđer Bošković“ iz Zagreba, Hrvatska, sa apstraktom pod nazivom “Transcriptomic profiling of the early-stage squamous cell lung cancer”. Drugu nagradu EACR-a je osvojila Kristina Živić, student doktorskih studija iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije sa apstraktom “Characterization of heterogeneity of cancer-associated fibroblasts isolated from PDAC patients”. Treću nagradu EACR-a je osvojio dr Guillaume Medard izNational & Kapodistrian University of Athens, Grčka sa apstraktom “Amassing a treasure trove for drug repurposing using chemoproteomics”.

Komisija za SDIR-sponzorisanu nagradu u kategoriji studenata doktorskih studija, u sastavu prof. dr Katarina Zeljić, dr Ana Krivokuća i dr Marko Radulović, dodelila je nagradu Aleksandri Stanojević, studentu doktorskih studija iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za poster pod nazivom “Detection of viral proteins in locally advanced rectal cancer patient samples by mass spectrometry – predictive potential for response to neoadjuvant chemoradiotherapy”.

Pored naučnog dela kongresa, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa nacionalnim kulturnim bogatstvom Srbije, prisustvovanjem na koncertu tradicionalnih srpskih igara u izvođenju članova Kulturno umetničkog društva “Ivo Lola Ribar” iz Beograda. Zahvaljujući Turističkoj organizaciji Beograda i Srbije za učesnike SDIR6 kongresa je organizovana jednosatna vođena pešačka tura po centru Beograda.

Organizaciju SDIR-6 kongresa podržali su: Evropsko udruženje za istraživanje raka (EACR), Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Centar za promociju nauke, Turistička organizacija Srbije i Turistička organizacija Beograda. Ceo događaj je medijski ispraćen podrškom medija:

elementarium.cpn.rs/intervju/profesor-rene-bernards-potrebno-je-misliti-van-okvira

www.rts.rs/radio/radio-beograd-2/5279742/srpsko-drustvo-istrazivaca-raka.html

www.youtube.com/watch?v=UPPZUVSMzrI

www.nki.nl/news-events/news/serbian-cancer-researchers-team-up-with-nki-and-eacr

www.youtube.com/watch?v=3t_ZPiFSq50

Veliku zahvalnost dugujemo prijateljskim sponozorima na značajnoj podršci SDIR-6 kongresu:

Srpsko društvo istraživača raka se zahvaljuje predavačima, članovima Naučnog i Organizacionog odbora i svim učesnicima kongresa koji su doprineli izuzetno uspešnoj realizaciji SDIR-6 kongresa. Vidimo se na SDIR-7 kongresu 2025. godine!