IZVEŠTAJ SA DRUGOG NAUČNOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“

LINK: POGLEDAJTE SNIMAK DRUGOG NAUČNOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“ (pristup videu imaju samo članovi SDIR sa šifrom)

Drugi sastanak „SDIR Naučni dani“ uspešno je održan u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, u utorak 25. aprila 2023. godine, u hibridnom formatu. Sastanak su otvorili rektor Univerziteta u Kragujevcu Prof. dr Nenad Filipović i direktor Instituta za informacione tehnologije Kragujevac Prof. dr Zoran Marković i lokalni organizator skupa dr Dragana Šeklić, naučni saradnik Instituta za informacione tehnologije Kragujevac. Naučni deo sastanka je počeo predstavljanjem aktivnosti i inicijativa SDIR-a, kao i misije EACR-a. Zatim su predavači sa Univerziteta u Kragujevcu predstavili svoje istraživačke kapacitete, naučne rezultate i buduće planove. Članovi Upravnog odbora SDIR-a su se upoznali sa kadrovskim i infrastrukturnim resursima za istraživanje raka na Univerzitetu u Kragujevcu i razmotrene su mogućnosti za uspostavljanje novih saradnji u cilju zajedničkog konkurisanja za nove naučne projekte.

LINK: POGLEDAJTE SNIMAK DRUGOG NAUČNOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“ (pristup videu imaju samo članovi SDIR sa šifrom)