Konkurs za dodelu stipendija SDIR-a

Poštovani članovi Srpskog društva istraživača raka,

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za dodelu stipendija članovima društva za sufinansiranje učešća na kongresu EACR25  (25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research).

SDIR će dodeliti dve stipendije u iznosu od po 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Konkurs je otvoren od 20. aprila do 3. maja 2018. godine.

Prijave na konkurs treba slati na adresu  info@sdir.ac.rs.

Na konkurs za dodelu stipendija mogu da se prijave članovi društva koji imaju prihvaćen apstrakt za postersku prezentaciju na kongresu EACR25.

„Prednost imaju istraživači-pripravnici i istraživači-saradnici, a rang lista se pravi na osnovu srednje ocene tokom studija. Kriterijum za ostale istraživače je zbir bodova M20 koji ima kandidat u poslednje 3 godine, na osnovu kog se takođe pravi rang lista kandidata koji su podneli zahtev.“ (izvod iz Člana 1. Pravilnika o stipendiranju članova Srpskog društva istraživača raka, Pravilnik o stipendiranju.pdf.

U skladu sa Pravilnikom o stipendiranju članova društva, potrebno je da kandidati podnesu sledeća dokumenta:

  • apstrakt rada,
  • potvrdu o prihvatanju apstrakta,
  • kratko pisano obrazloženje zahteva za sufinansiranje učešća na kongresu (obavezno navesti troškove koji bi bili pokriveni stipendijom, a koji nisu obezbeđeni iz drugih izvora),
  • biografiju sa bibliografijom radova.

Kandidati će dobiti obaveštenje o ishodu konkursa do 9. maja 2018. godine.

Dobitnici stipendija će imati obavezu da nakon kongresa pošalju kratak izveštaj.

Predsednica SDIR-a
Naučni savetnik dr sc. med. Mirjana Branković-Magić