Konkurs za učešće u Naučnom odboru SDIR-6 kongresa

Drage kolege,

Srpsko društvo istraživača raka raspisuje konkurs za učešće u Naučnom odboru SDIR-6 kongresa sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u periodu od 02.10. – 04.10.2023. godine u Beogradu.

Naučni odbor će se sastojati iz dvadeset članova iz Srbije i inostranstva, koje imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Naučnog odbora sa afilijacijom iz Srbije moraju biti članovi SDIR-a i imati barem 10 publikovanih radova iz oblasti istraživanja raka. Članovi Naučnog odbora biraju se na period od jedne godine.

Molimo sve zainteresovane kolege i članove SDIR-a koji ispunjavaju navedene uslove, i mogu da posvete svoje vreme i ekspertizu Društvu u periodu od 01.03. – 04.10.2023. godine za onlajn i sastanke uživo, da pošalju kratku prijavu zainteresovanosti za učešće u radu Naučnog odbora SDIR-6 kongresa do 28.02.2023. godine u 23:59 CET na adresu info@sdir.ac.rs. Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo sa vama i učinimo da SDIR-6 kongres prikaže sav dijapazon izvrsnih istraživanja u oblasti onkologije u našoj zemlji i inostranstvu.

Srdačan pozdrav,

dr Milena Čavić
u ime Upravnog odbora SDIR-a