NAGRADE 2024.

Drage kolege,

Zadovoljstvo nam je da predstavimo dobitnike Nagrada za najbolje publikacije u oblasti istraživanja raka za 2024. godinu.

Zahvaljujemo Komisiji i svim članovima na sjajnom doprinosu ovogodišnjem Konkursu. Radujemo se novim prijavama u januaru 2025. godine.

Srdačan pozdrav,
Upravni odbor SDIR-a

Upoznajte dobitnike SDIR Nagrada za najbolje publikacije u oblasti istraživanja raka za 2024:


Dragi članovi SDIR-a,

zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o ishodu konkursa Srpskog društva istraživača raka o najboljoj naučnoj publikaciji u oblasti istraživanja raka. Komisija u sastavu:

1. dr sc. Ljubica Harhaji-Trajković, predsednik
2. prof. dr sc. Katarina Zeljić, član
3. dr sc. Sandra Aranđelović, član
4. dr sc. Nina Petrović, član
5. dr sc. Aleksandar Stojsavljević, član

održala je sastanak 26.03.2024. godine i donela odluku, u skladu sa Pravilnikom, koju je potvrdio Upravni odbor na sednici 03/2024 održanoj 28-29.03.2024. godine (Zapisnik komisije, Odluka Upravnog odbora)

1. U kategoriji stariji član SDIR-a, nije bilo prijavljenih publikacija.

2. U kategoriji mlađi član SDIR-a dodeljene su dve nagrade, kolegama sa najviše bodova.

Marija Ostojić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, za originalni rad:

Ostojić M, Jevrić M, Mitrović-Ajtić O, Živić K, Tanić M, Čavić M, Srdić-Rajić T, Grahovac J. Nischarin expression may have differing roles in male and female melanoma patients. Journal of Molecular Medicine 2023;101(8):1001-14. [IF=5,606; M21]

dr sc. Sofija Jovanović-Stojanov, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, za originalni rad:

Jovanović Stojanov S, Ntungwe EN, Dinić J, Podolski-Renić A, Pajović M, Rijo P, Pešić M. Coleon U, Isolated from Plectranthus mutabilis Codd., Decreases P-Glycoprotein Activity Due to Mitochondrial Inhibition. Pharmaceutics 2023;15(7):1942. [IF=6,525; M21].

Svim kandidatima su poslati detaljni rezultati konkursa na adresu elektronske pošte sa koje je poslata kandidatura za nagradu. Kandidati imaju pravo da ulože žalbu na donetu odluku, uz dostavljanje dopisa i/ili dokumentacije kojom argumentuju svoju žalbu. Period žalbi na donetu odluku traje 7 dana od dana objavljivanja rezultata (09.04.2024.), nakon čega se odluka smatra konačnom. U slučaju da su podnete žalbe, Komisija i Upravni odbor SDIR-a razmatraju žalbe u roku od 7 dana od isteka perioda žalbi i donose konačnu odluku.

Srdačan pozdrav,
UO SDIR-a

Poštovani članovi Srpskog društva istraživača raka,

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor SDIR-a na 2/2024 sastanku održanom 27.02.2024. godine doneo Odluku o imenovanju Komisije za za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka za 2024. godinu. Spisak članova Komisije možete videti u Odluci.

Predsednica SDIR-a
Dr Milena Čavić

Dragi članovi Srpskog društva istraživača raka,

U cilju podsticanja naučnoistraživačkog rada, Srpsko društvo istraživača raka objavilo je krajem decembra prošle godine Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka. Detalji o konkursu su dostupni na sajtu Društva: www.sdir.ac.rs. Rok za prijavu na Konkurs je 23. februara 2024. godine do 23:59 CET.

Komisija za izbor najbolje naučne publikacije (u daljem tekstu Komisija) će se sastojati od pet članova, koje imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Komisije moraju biti članovi SDIR-a. Članovi Komisije moraju imati barem 10 publikovanih radova iz oblasti istraživanja raka. Članovi Komisije biraju se na period od jedne godine. Članovi Komisije mogu biti više puta izabrani za člana Komisije. Članovi Upravnog odbora SDIR-a mogu biti članovi Komisije.

Molimo sve zainteresovane kolege i članove SDIR-a koji ispunjavaju navedene uslove, i mogu da posvete svoje vreme i ekspertizu Društvu u periodu od 26.02. – 31.03.2024. godine, da pošalju kratku prijavu zainteresovanosti za učešće u radu ove Komisije do 23.02.2024. godine u 23:59 CET na e-mail adresu info@sdir.ac.rs.

Prijava na konkurs treba da sadrži biografiju sa bibliografijom i opciono, kratko motivaciono pismo do 100 reči. E-mail treba nasloviti „Prijava na konkurs za Komisiju“.

Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo.

Srdačan pozdrav,
dr Milena Čavić
u ime Upravnog odbora SDIR-a

Poštovani članovi Srpskog društva istraživača raka,

Obaveštavamo vas da je rok za prijavu na Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka produžen do 23. februara 2024. godine do 23:59 CET.

Srpsko društvo istraživača raka (SDIR) će dodeliti svojim članovima dve nagrade za publikaciju od izuzetnog značaja u oblasti istraživanja raka u dve kategorije: (1) mlađi članovi SDIR-a i (2) stariji članovi SDIR-a.

Nagrada se dodeljuje pojedincu, prvom ili dopisnom autoru publikacije sa kojom konkuriše. Kandidat mora biti član SDIR-a najmanje godinu dana od datuma objavljivanja konkursa. Prijavu na konkurs mogu da pošalju članovi SDIR-a koji su platili članarinu za tri prethodne godine i tekuću godinu. Za istu publikaciju kandidat može biti nagrađen samo jednom. Nagrada se sastoji iz novčanog iznosa i diplome.

Uslovi i postupak kandidovanja, prijavljivanje za nagradu, postupak ocenjivanja i donošenja odluke za nagradu su određeni Pravilnikom za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka Srpskog društva istraživača raka koji se nalazi na sajtu društva – www.sdir.ac.rs.

Prijavljivanje: popunjen formular sa potrebnom dokumentacijom treba poslati spojeno u jednom PDF dokumentu na e-mail adresu info@sdir.ac.rs. E-mail treba nasloviti „Prijava na konkurs za najbolju naučnu publikaciju“. Neophodno je da sva tražena polja u prijavnom formularu budu popunjena.

Rok za prijavu: 23. februar 2024. godine do 23:59 CET.

Kandidati će dobiti obaveštenje o ishodu konkursa putem e-mail-a do 31. marta 2024. godine. Nagrade će biti uručene tokom nekog od SDIR događaja u 2024. godini.

Predsednica SDIR-a
Dr Milena Čavić