NAGRADE

Upoznajte dobitnike SDIR Nagrada za najbolje publikacije u oblasti istraživanja raka za 2023. godinu

Drage kolege,

Zadovoljstvo nam je da predstavimo dobitnike Nagrada za najbolje publikacije u oblasti istraživanja raka za 2023. godinu.

Zahvalnice svim članovima koji su učestvovali na Konkursu i Nagrade će biti uručene na SDIR-6 kongresu u periodu od 02-04. oktobra 2023. godine od strane predsednika EACR-a Prof. Rene Bernardsa iz the Netherlands Cancer Institute.

Zahvaljujemo Komisiji i svim članovima na sjajnom doprinosu ovogodišnjem Konkursu. Radujemo se novim prijavama u januaru 2024. godine.

Srećan predstojeći praznik i srdačan pozdrav,
Upravni odbor SDIR-a

Najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o ishodu konkursa Srpskog društva istraživača raka za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka. Komisija u sastavu:

1. prof. dr Tatjana Simić, dopisni član SANU, predsednik
2. prof. dr Katarina Zeljić, član
3. dr sc. Nina Petrović, član
4. dr sc. Ljubica Harhaji-Trajković, član
5. dr sc. med. Miljana Tanić, član

održala je sastanak u sredu 08.03.2023. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i donela odluku, u skladu sa Pravilnikom, koju je potvrdio Upravni odbor na sednici 03/23 održanoj 28-29.03.2023. godine (Zapisnik Komisije – PDF).

1. U kategoriji stariji član SDIR-a, nagradu je dobila dr Ana Božović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, za pregledni rad:

Ana Božović, Vesna Mandušić, Lidija Todorovid and Milena Krajnović. Estrogen Receptor Beta. The Promising Biomarker and Potential Target in Metastases. International Journal of Molecular Sciences 2021; 22(4): 1656. [IF=6,208; M21] PMCID: PMC7914503. DOI: 10.3390/ijms22041656.

2. U kategoriji mlađi član SDIR-a dobio dr Dušan Ružić, asistent sa doktoratom, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, za originalni rad:

Ruzic, D., Ellinger, B., Djokovic, N., Santibanez, J. F., Gul, S., Beljkas, M., Djuric, A., Ganesan, A., Pavic, A., Srdic-Rajic, T., Petkovic, M., & Nikolic, K. Discovery of 1-Benzhydryl-Piperazine-Based HDAC Inhibitors with Anti-Breast Cancer Activity: Synthesis, Molecular Modeling, In Vitro and In Vivo Biological Evaluation. Pharmaceutics 2022;14(12): 2600. [IF=6,525; M21]. PMCID: PMC9785542
DOI: 10.3390/pharmaceutics14122600.

Kandidatima su poslati detaljni rezultati konkursa na adresu elektronske pošte sa koje je poslata kandidatura za nagradu. Kandidati imaju pravo da ulože žalbu na donetu odluku, uz dostavljanje dopisa i/ili dokumentacije kojom argumentuju svoju žalbu. Period žalbi na donetu odluku traje 7 dana od dana objavljivanja rezultata, nakon čega se odluka smatra konačnom. U slučaju da su podnete žalbe, Komisija i Upravni odbor SDIR-a razmatraju žalbe u roku od 7 dana od isteka perioda žalbi i donose konačnu odluku.

Srdačan pozdrav,
UO SDIR

————————————————————-

Poštovani članovi Srpskog društva istraživača raka,

Obaveštavamo vas da je rok za prijavu na Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka produžen do 5. februara 2023. godine do 23:59 CET..

Srpsko društvo istraživača raka (SDIR) će dodeliti svojim članovima dve nagrade za publikaciju od izuzetnog značaja u oblasti istraživanja raka u dve kategorije: (1) mlađi članovi SDIR-a i (2) stariji članovi SDIR-a.

Nagrada se dodeljuje pojedincu, prvom ili dopisnom autoru publikacije sa kojom konkuriše. Kandidat mora biti član SDIR-a najmanje godinu dana od datuma objavljivanja konkursa. Prijavu na konkurs mogu da pošalju članovi SDIR-a koji su platili članarinu za tri prethodne godine i tekuću godinu. Za istu publikaciju kandidat može biti nagrađen samo jednom. Nagrada se sastoji iz novčanog iznosa i diplome.

Uslovi i postupak kandidovanja, prijavljivanje za nagradu, postupak ocenjivanja i donošenja odluke za nagradu su određeni Pravilnikom za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka Srpskog društva istraživača raka koji se nalazi na sajtu društva – www.sdir.ac.rs.

Prijavljivanje: popunjen formular sa potrebnom dokumentacijom treba poslati spojeno u jednom PDF dokumentu na e-mail adresu info@sdir.ac.rs. E-mail treba nasloviti „Prijava na konkurs za najbolju naučnu publikaciju“. Neophodno je da sva tražena polja u prijavnom formularu budu popunjena.

Rok za prijavu: 5. februar 2023. godine do 23:59 CET.

Kandidati će dobiti obaveštenje o ishodu konkursa putem e-mail-a do 31. marta 2023. godine. Nagrade će biti uručene tokom SDIR-6 Kongresa u oktobru 2023. godine.

Upravni odbor je doneo Odluku o imenovanju Komisije za izbor najbolje publikacije. Spisak članova Komisije možete videti u Odluci (PDF).

Predsednica SDIR-a
Dr Milena Čavić