Obaveštenje o stipendiranju

Stipendije u iznosu od 300 € u dinarskoj protivvrednosti za sufinansiranje učešća na kongresu EACR25 dodeljene su naučnom-saradniku Jeleni Grahovac i istraživaču-pripravniku Marijani Pavlović.