Odluka za članarinu

Visina godišnje članarine je 1.500 dinara za članove društva doktore nauka

i 700 dinara za članove koji nisu doktorirali.

Članarina se uplaćuje na tekući račun Srpskog društva istraživača raka broj: 200-3487080101754-63, Banka Poštanska štedionica,
Beograd sa naznakom uplata godišnje članarine.