KOTIZACIJA

Plaćanje kotizacije u dinarima vrši se na račun Srpskog društva istraživača raka kod Jubanke a.d. Beograd broj 180-1081210034966-97 po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Plaćanje iz inostranstva vrši se na devizni račun društva prema sledećim instrukcijama:

Za predračune i račune obratiti se na mejl: ivanamatic@sbb.rs ili ivanamatic2103@gmail.com

JUBANKAad2017

Za predračune i račune obratiti se na mejl: ivanamatic@sbb.rs ili ivanamatic2103@gmail.com