PRIJAVA AUTORA ILI UČESNIKA

ČETVRTI KONGRES „SRPSKOG DRUŠTVA ISTRAŽIVAČA RAKA“
sa međunarodnim učešćem „Bringing science to oncology practice: Where is Serbia?“
SDIR-4 3-5. oktobra 2019. Beograd, Srbija

* Obavezan unos

Broj licence

Ime i prezime*

Ustanova*

Adresa*

PIB*

Telefon*

Faks

E-pošta*

Veb sajt

ZA SPONZORE

Firma

Telefon

PIB

KOTIZACIJA

Student doktorskih studija 40 EUR
Član SDIR-a ili EACR 50 EUR
Učesnik koji nije član SDIR ili EACR 70 EUR

Dodavanje Apstrakta (nije obavezno)


Vremensko ograničenje prošlo