Peti kongres SDIR-a


Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će se Peti kongres “Srpskog društva istraživača raka” sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Translacioni potencijal istraživanja raka u Srbiji“ održati 3. decembra 2021. godine u Beogradu online.

Izuzetna nam je čast što će predsednica EACR-a profesorka Caroline Dive održati plenarno predavanje na našem kongresu pod nazivom „Liquid biopsies in lung cancer“ sa početkom u 09:05 časova.

Preliminarni program kongresa možete videti na sajtu Srpskog društva istraživača raka, www.sdir.ac.rs/preliminarni-program-kongresa-sdir-5.

Rok za slanje apstrakata je produžen do 17. novembra 2021. godine (23:59 CET).

Uputstva za autore se nalaze na sajtu SDIR-a (www.sdir.ac.rs/instrukcije-za-autore).

Svi prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Knjizi apstrakata.

Za učestvovanje na kongresu nije obavezno prijavljivanje apstrakta.

Naučni odbor će izvršiti recenziju prispelih apstrakata i odabrati učesnike koji će održati kratko usmeno izlaganje od po 10 minuta u nekoj od sesija.

Učesnicima sa apstraktom biće dodeljene i nagrade EACR-a za najbolji apstrakt, odnosno postersku prezentaciju.

Registracija autora i/ili slanje apstrakata vrše se direktno preko našeg sajta www.sdir.ac.rs/registracija. Registraciju je moguće uraditi u bilo kom trenutku do početka kongresa.

Učešće na našem kongresu će biti besplatno za sve registrovane učesnike.

U slučaju da su vam neophodne dodatne informacije, molimo vas da se obratite članovima Organizacionog odbora (info@sdir.ac.rs).


dr sc. med. Mirjana Branković-Magić,
predsednica SDIR-a