SPONZORSTVO

Pozivamo vas da kao sponzor  finansijski pomognete održavanje Drugog kongresa „Srpskog društva istraživača raka“ sa međunarodnim učešćem „Istraživanje raka: perspektive i primena“.

Ponude za sponzore kongresa:

Izložbeni štand: 500 EUR
Izložbeni panel: 250 EUR
Reklamna stranica u Knjizi apstrakata: 200 EUR

Logo sponzora kongresa biće postavljen na sajtu društva.

Srdačno,

Dr  Zorica Juranić
Predsednik SDIR-a