ČETVRTI KONGRES SDIR-a

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će se Četvrti kongres “Srpskog društva istraživača raka” sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Bringing Science to Oncology Practice: Where is Serbia? “ održati od 3. do 5. oktobra 2019. godine u hotelu „M“ u Beogradu.

Program kongresa možete videti na ovom linku na sajtu SDIR-a.
Rok za slanje apstrakata je 1. avgust 2019. godine.
Uputstva za autore nalaze se ovom linku na sajtu SDIR-a
Svi prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Knjizi apstrakata.
Za učestvovanje na kongresu nije obavezno prijavljivanje apstrakta.

Naučni odbor će izvršiti recenziju prispelih apstrakata i odabrati 8 učesnika koji će održati kratko usmeno izlaganje od po 10-15 minuta u nekoj od četiri sesija. Odbrani učesnici će biti oslobođeni plaćanja kotizacije.

Učesnicima posterske prezentacije biće dodeljene i nagrade EACR-a za najbolje postere.

Registracija autora i/ili slanje apstrakata vrše se direktno preko našeg sajta.
Registraciju je moguće uraditi u bilo kom trenutku do početka kongresa.
Biće omogućena i registracija na licu mesta.
U slučaju da su vam neophodne dodatne informacije, molimo vas da se obratite članovima Organizacionog odbora (info@sdir.ac.rs).
U nadi da se vidimo u što većem broju,
dr sc. med. Mirjana Branković-Magić,
predsednica SDIR-a