IZVEŠTAJ SA TREĆEG NAUČNOG SKUPA „SDIR NAUČNI DANI“

Treći sastanak „SDIR Naučni dani“ uspešno je održan na Univerzitetu u Novom Sadu, u četvrtak 25. aprila 2024. godine, u hibridnom formatu. Sastanak su otvorili direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine profesor Ilija Andrijević i lokalni organizatori skupa profesor Nebojša Pavlović i ass. dr sc. Vanesa Sekeruš.

Sastanak je počeo otvaranjem Godišnje skupštine SDIR-a, a zatim je profesor Antoni Castells iz Hospital Clínic Barcelona i Univerziteta u Barseloni, Španija, održao plenarno predavanje pod naslovom:

Colorectal cancer screening: great opportunities and new challenges

Članovi su imali prilike da čuju na koji način je skrining program karcinoma debelog creva organizovan u Barseloni i tokom diskusije dobili korisne savete o svim važnim aspektima ovog programa.

Sastanak je nastavljen konstatovanjem da postoji kvorum za početak Godišnje skupštine, tokom koje su predstavljanjem aktivnosti i inicijativa SDIR-a u prethodnih godinu dana. Usvojeni su finansijski izveštaji i najavljeni budući planovi društva. Zatim je predsednica ovogodišnje Komisije za najbolju naučnu publikaciju dr Ljubica Harhaji-Trajković dodelila nagrade koleginicama Mariji Ostojić, iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i dr sc. Sofiji Jovanović-Stojanov, iz Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu. Dr Jovanović-Stojanov je zatim održala predavanje tokom kog je prikazala rezultate iz nagrađene publikacije:

Jovanović Stojanov S, Ntungwe EN, Dinić J, Podolski-Renić A, Pajović M, Rijo P, Pešić M. Coleon U, Isolated from Plectranthus mutabilis Codd., Decreases P-Glycoprotein Activity Due to Mitochondrial Inhibition. Pharmaceutics 2023;15(7):1942. [IF=6,525; M21].

Sklopljen je i sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Udruženjem bronhologa Srbije koje zastupa doc. dr. sc. med. Goran Stojanović, prim., iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine. Godišnja skupština je zatvorena najavom regionalnog SDIR-HDIR-MOKAD kongresa za jesen 2025. kao i pozivom članovima da se prijave na otvoreni poziv za novi sastav Upravnog odbora SDIR-a u decembru 2025. godine.

Zatim su predavači sa Univerziteta u Novom Sadu predstavili svoje istraživačke kapacitete, naučne rezultate i buduće planove. Članovi Upravnog odbora SDIR-a su se upoznali sa kadrovskim i infrastrukturnim resursima za istraživanje raka na Univerzitetu u Novom Sadu i razmotrene su mogućnosti za uspostavljanje novih saradnji u cilju zajedničkog konkurisanja za nove naučne projekte.

Download (PDF)

Download (PDF)