TREĆI KONGRES SDIR-a

Treći kongres “Srpskog društva istraživača raka“ sa međunarodnim učešćem „Izazovi u istraživanju raka: primena novih saznanja u cilju poboljšanja dijagnoze i terapije“

Treći kongres “Srpskog društva istraživača raka” sa međunarodnim učešćem „Izazovi u istraživanju raka: primena novih saznanja u cilju poboljšanja dijagnoze i terapije“ je održan 6. i 7. oktobra 2017. godine u hotelu “Kristal” u Beogradu.

Treći kongres našeg društva okupio je 93 istraživača raka, kliničara i studenata doktorskih studija iz Srbije i sedam stranih zemalja. Naučni savetnik dr Mirjana Branković-Magić, predsednica SDIR-a je otvorila kongres i srdačno pozdravila učesnike skupa. Svečanom otvaranju kongresa prisustvovao je i naučni savetnik dr Nikola Tanić, pomoćnik ministra za nauku, koji je u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije održao pozdravni govor. Učesnike je u ime Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije pozdravila i docent dr Marina Nikitović, pomoćnik direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost. Učesnici SDIR-3 kongresa imali su priliku da čuju izuzetna i inspirativna predavanja, koja su održali ugledni naučnici iz naše zemlje i inostranstva, a koja su bila organizovana u vidu tri okrugla stola:  “Personalizovana medicina u onkologiji: perspektive” (moderator naučni savetnik dr Siniša Radulović), “Unapređivanje saznanja o molekularnoj genetici naslednog karcinoma dojke i jajnika u eri nove generacije sekvenciranja” (moderator naučni savetnik dr Mirjana Branković-Magić), “Savremena istraživanja u oblasti radiobiologije” (moderatori dr Marina Nikitović i viši naučni saradnik dr Tatjana Stanojković), kao i odlične panel diskusije “Novi modeli u istraživanju raka” (moderator viši naučni saradnik Milica Pešić).

Pored predavanja iz oblasti osnovnih istraživanja, učesnici kongresa su imali priliku da se upoznaju i sa načinima kako nova saznanja preneti u kliničku praksu. Istaknuto je da ispitivanje novih genetičkih markera kod pacijenata obolelih od malignih bolesti ima izuzetan klinički značaj u izboru terapije. Srpski istraživači su na kongresu predstavili kako uspešno nove pristupe od značaja za strategiju prevencije i terapije malignih bolesti implementirati u svakodnevnu praksu. Ukazano je i na značaj epigenetike u molekularnoj dijagnostici malignih bolesti. Uspeh imunoterapije u tretmanu melanoma ukazao je na važnost imunoloških biomarkera koji bi mogli da doprinesu poboljšanju kliničkog ishoda terapije i smanjenju neželjenih efekata terapije.

Nova generacija sekvenciranja kao najznačajnija tehnika u genetici naslednog karcinoma pružila nam je interesantne nove rezultate o ulozi novih gena u etiologiji malignih bolesti. S druge strane, ova tehnologija pokrenula je mnoga etička pitanja poput odnosa prema slučajnim otkrićima i genetičkim varijantama čiji je klinički značaj za sada nepoznat.

U oblasti radiobiologije razmatrani su metodološki pristupi za procenu toksičnih efekata radioterapije. Ukazano je na mogući klinički značaj miRNK i citokina kao potencijalnih prognostičkih i prediktivnih biomarkera.

U okviru panel diskusije o novim modelima u istraživanju raka diskutovano je o in vitro (2D i 3D) modelima i animalnim modelima, njihovim prednostima i ograničenjima. Razmatrane su nove strategije u borbi protiv malignih bolesti.

Našem društvu bila je izuzetna čast i zadovoljstvo da ugosti na kongresu ugledne međunarodne predavače, vrhunske stručnjake iz oblasti onkologije:

• dr Nicola Normanno, direktor, Odsek za ćelijsku biologiju i bioterapiju, Odeljenje za translaciona istraživanja, INT-Fondacija G. Paskvale, Napulj, Italija
• prof. dr Yannoukakos Drakoulis, direktor istraživanja, Laboratorija za molekularnu dijagnostiku,  INRASTES,  Nacionalni centar za naučna istraživanja „Demokritos“, Atina, Grčka
• prof. dr Srđan Novaković, počasni član SDIR-a, direktor Odeljenja za molekularnu dijagnostiku, Institut za onkologiju Ljubljana, Ljubljana, Slovenija,  (sponzorisano od strane EACR-a),
• prof. dr Esat Mahmut Özsahin, Odeljenje za radijacionu onkologiju, Univerzitetska bolnica u Lozani (CHUV), Lozana, Švajcarska (sponzorisano od strane EACR-a),
• dr Ignacio Ochoa Garrido, Odeljenje za humanu anatomiju i histologiju, Univerzitet u Saragosi, Saragosa, Španija (sponzorisano od strane EACR-a),
• prof. dr Engin Ulukaya, direktor Instituta za medicinske nauke, direktor Centra za istraživanje raka, Istinye Univerzitet, Istanbul, Turska
• prof. dr Konstantinos Dimas, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tesaliji, Larisa, Grčka.

U petak 6. oktobra na posterskoj sesiji predstavljene su 43 kvalitetne posterske prezentacije. Komisija za nagrade u sastavu prof. dr Zvonko Magić, prof. dr Srđan Novaković, i prof. dr Engin Ulukaya dodelila je narednog dana tri nagrade za najbolji poster zahvaljujući finasijskoj podršci EACR-a (prva nagrada 200 EUR, druga i treća nagrada po 100 EUR).

Prvu nagradu EACR-a za najbolji poster osvojila je dr Ana Krivokuća, naučni saradnik iz  Instituta za onkologiju i  radiologiju Srbije sa posterskom prezentacijom pod nazivom  “Učestalost Ala91Val PRF1 germinativne mutacije kod pacijentkinja sa karcinomom dojke i karcinomom jajnika u Srbiji”. Drugu nagradu EACR-a dobio je Stevo Jovandić iz Instituta za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije sa posterskom prezentacijom pod nazivom “Razlike u BRAF mutacionom statusu između primarnih i metastatskih melanomskih lezija”. Jelena Marjanović Vićentić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je osvojila treću nagradu sa prezentacijom postera pod nazivom “SOX1 promoviše malignost glioblastoma”.

U petak uveče organizovali smo koktel parti u Distrikt baru, gde su učesnici kongresa imali priliku da se druže i uživaju u prijatnom ambijentu sa živom muzikom.

Treći kongres SDIR-a akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj A-1-1778/17.

Srpsko društvo istraživača raka duguje veliku zahvalnost na finansijskoj podršci za organizovanje kongresa Evropskom udruženju za istraživanje raka (EACR), Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Institutu za biološka istraživanja  “Siniša Stanković”.

Veoma smo zahvalni svim našim sponozorima na finansijskoj podršci kongresa SDIR-3:

GENERALNI SPONZOR: AstraZeneca
ZLATNI SPONZORI: Labena d.o.o. i ELTA 90 Medical Science d.o.o. Beograd
SREBRNI SPONZORI: Roche d.o.o., DSP Chromatography d.o.o., Vivogen d.o.o., i Unichem d.o.o.
Srpsko društvo istraživača raka zahvaljuje se svim predavačima po pozivu na vrhunskim predavanjima i značajnom doprinosu u diskusijama tokom sesija.

Želimo da se zahvalimo svim učesnicima kongresa koji su doprineli njegovoj uspešnosti. Kao društvo, zaista smo zadovoljni što je na kongresu učestvovalo dosta mladih istraživača punih entuzijazma da predstave svoje rezultate i učestvuju u diskusijama. Nadamo se da im je kongres pružio mogućnost da razmene svoja iskustva sa kolegama, uživaju u društvenom životu i uspostave nove saradnje.