2024 No. 2

Poštovani članovi SDIR-a,

Naš časopis Oncology Insights svrstan je u oblast Medicina i Biologija od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Ovo je prvi uspešan korak ka budućoj kategorizaciji časopisa. Kolege autori radova u našem časopisu mogu da podnesu molbu Zdravstvenom savetu Srbije za vrednovanje publikacija u bodovima prema članu 9, deo Đ – Publikacije (Članak objavljen u neindeksiranim stranim i domaćim publikacijama), što donosi 6 KME bodova prvom autoru i 1 bod svakom od ostalih autora.

Radujemo se vašim prijavama radova na adresu info@sdir.ac.rs.

www.sdir.ac.rs/author-guidelines/

Srdačan pozdrav,
SDIR