Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka

Dragi članovi Srpskog društva istraživača raka,

U cilju podsticanja naučnoistraživačkog rada, Srpsko društvo istraživača raka objavilo je krajem decembra prošle godine Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka. Detalji o konkursu su dostupni na sajtu Društva: www.sdir.ac.rs. Rok za prijavu na Konkurs je 11. februar 2024. godine do 23:59 CET.

Komisija za izbor najbolje naučne publikacije (u daljem tekstu Komisija) će se sastojati od pet članova, koje imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Komisije moraju biti članovi SDIR-a. Članovi Komisije moraju imati barem 10 publikovanih radova iz oblasti istraživanja raka. Članovi Komisije biraju se na period od jedne godine. Članovi Komisije mogu biti više puta izabrani za člana Komisije. Članovi Upravnog odbora SDIR-a mogu biti članovi Komisije.

Molimo sve zainteresovane kolege i članove SDIR-a koji ispunjavaju navedene uslove, i mogu da posvete svoje vreme i ekspertizu Društvu u periodu od 26.02. – 31.03.2024. godine, da pošalju kratku prijavu zainteresovanosti za učešće u radu ove Komisije do 11.02.2024. godine u 23:59 CET na e-mail adresu info@sdir.ac.rs.

Prijava na konkurs treba da sadrži biografiju sa bibliografijom i opciono, kratko motivaciono pismo do 100 reči. E-mail treba nasloviti „Prijava na konkurs za Komisiju“.

Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo.

Srdačan pozdrav,
dr Milena Čavić
u ime Upravnog odbora SDIR-a