O nama

sdir_napred

SRPSKO DRUŠTVO ISTRAŽIVAČA RAKA

Srpsko društvo istraživača raka (SDIR) osnovano je u novembru 2010. godine u Beogradu. Sedište Društva je u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, Beograd. Srpsko društvo istraživača raka (SDIR) je nevladino neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti onkologija.

Ciljevi Udruženja su:

1. unapređivanje uslova za istraživanje raka,
2. aktivnosti na organizovanju stručnog usavršavanja članova društva u institucijama u zemlji i inostranstvu
3. organizovanje naučnih i stručnih sastanaka na kojima će se izmenjivati naučne i stručne informacije.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Pasterova 14
11000 Beograd
Telefon: 381 11 2067.210
Faks: 381 11 2685.300
Veb sajt: www.sdir.ac.rs