NAGRADE

Poštovani članovi Srpskog društva istraživača raka,

Obaveštavamo vas da je rok za prijavu na Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka produžen do 5. februara 2023. godine do 23:59 CET..

Srpsko društvo istraživača raka (SDIR) će dodeliti svojim članovima dve nagrade za publikaciju od izuzetnog značaja u oblasti istraživanja raka u dve kategorije: (1) mlađi članovi SDIR-a i (2) stariji članovi SDIR-a.

Nagrada se dodeljuje pojedincu, prvom ili dopisnom autoru publikacije sa kojom konkuriše. Kandidat mora biti član SDIR-a najmanje godinu dana od datuma objavljivanja konkursa. Prijavu na konkurs mogu da pošalju članovi SDIR-a koji su platili članarinu za tri prethodne godine i tekuću godinu. Za istu publikaciju kandidat može biti nagrađen samo jednom. Nagrada se sastoji iz novčanog iznosa i diplome.

Uslovi i postupak kandidovanja, prijavljivanje za nagradu, postupak ocenjivanja i donošenja odluke za nagradu su određeni Pravilnikom za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka Srpskog društva istraživača raka koji se nalazi na sajtu društva – www.sdir.ac.rs.

Prijavljivanje: popunjen formular sa potrebnom dokumentacijom treba poslati spojeno u jednom PDF dokumentu na e-mail adresu info@sdir.ac.rs. E-mail treba nasloviti „Prijava na konkurs za najbolju naučnu publikaciju“. Neophodno je da sva tražena polja u prijavnom formularu budu popunjena.

Rok za prijavu: 5. februar 2023. godine do 23:59 CET.

Kandidati će dobiti obaveštenje o ishodu konkursa putem e-mail-a do 31. marta 2023. godine. Nagrade će biti uručene tokom SDIR-6 Kongresa u oktobru 2023. godine.

Upravni odbor je doneo Odluku o imenovanju Komisije za izbor najbolje publikacije. Spisak članova Komisije možete videti u Odluci (PDF).

Predsednica SDIR-a
Dr Milena Čavić