Arhiva autora: admin

Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka

Dragi članovi Srpskog društva istraživača raka, U cilju podsticanja naučnoistraživačkog rada, Srpsko društvo istraživača raka objavilo je krajem decembra prošle godine Konkurs za odabir najbolje naučne publikacije u oblasti istraživanja raka. Detalji o konkursu su dostupni na sajtu Društva: www.sdir.ac.rs. Rok za prijavu na Konkurs je 11. februar 2024. godine do 23:59 CET. Komisija za izbor najbolje naučne publikacije (u ... Pročitaj više »

Konkurs za učešće u Naučnom odboru SDIR-6 kongresa

Drage kolege, Srpsko društvo istraživača raka raspisuje konkurs za učešće u Naučnom odboru SDIR-6 kongresa sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u periodu od 02.10. – 04.10.2023. godine u Beogradu. Naučni odbor će se sastojati iz dvadeset članova iz Srbije i inostranstva, koje imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Naučnog odbora sa afilijacijom iz Srbije moraju biti ... Pročitaj više »

Konkurs za učešće u Organizacionom odboru SDIR-6 kongresa

Drage kolege, Srpsko društvo istraživača raka raspisuje konkurs za učešće u Organizacionom odboru SDIR-6 kongresa sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u periodu od 02.10. – 04.10.2023. godine u Beogradu. Organizacioni odbor imenuje Upravni odbor SDIR-a nakon javnog konkursa. Članovi Organizacionog odbora moraju biti članovi SDIR-a i biraju se na period od jedne godine. Molimo sve zainteresovane kolege i ... Pročitaj više »

Održan je godišnji kongres EACR-a

Drage kolege i članovi SDIR-a, Godišnji kongres EACR-a pod nazivom „Innovative Cancer Science: Translating Biology to Medicine” održan je od 20-23. juna 2022. godine u Sevilji, Španija. Kongers je bio odlična prilika da se saznaju najnovija dostignuća iz oblasti bazičnog i translacionog istraživanja raka. Na EACR 2022 su sa svojim posterskim prezentacijama učestvovale koleginice Sofija Jovanović (Institut za biološka istraživanja ... Pročitaj više »

Godišnji sastanak AACR-a

Marijana Pavlović, PhD, istraživač saradnik na Odeljenju za eksperimentalnu onkologiju na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) dobitnik je prestižne nagrade Global Scholar-in-Training Award (GSITA) koju dodeljuje Američko udruženje za istraživanje raka (American Association for Cancer Research, AACR) perspektivnim mladim istraživačima koji žele da učestvuju na godišnjem sastanku AACR-a. Cilj ove nagrade je da unapredi obrazovanje i proširi profesionalnu ... Pročitaj više »

EACR25, 25. kongres Evropske asocijacije za istraživanje raka

EACR25, 25. Bianualni kongres evropske asociijacije za istraživanje raka u Amsterdamu u Holandiji je bio sjajna prilika za nas da čujemo najnovija dostignuća iz oblasti bazičnog i translacionog istraživanja raka. Naročito su nam bili zanimljivi simpozijumi o kancer mikrosredini i napretku u imunoterapiji. EACR25 bio je izuzetna prilika za nas da prezentujemo naše rezultate i upoznamo potencijalne saradnike. Ovim putem ... Pročitaj više »

The EACR25, 25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research

The EACR25, 25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research in Amsterdam, Netherlands was a great venue for us to hear the latest developments in basic and translational cancer research. We especially enjoyed symposia on cancer microenvironment and advances in immunotherapy. EACR 25 was also an exceptional opportunity for us to present our current research and meet potential ... Pročitaj više »