Odluka za članarinu

Visina godišnje članarine je 1.000 dinara za članove društva doktore nauka

i 400 dinara za članove koji nisu doktorirali.

Članarina se uplaćuje na tekući račun Srpskog društva istraživača raka broj: 105-0000002159215-44, AIK Banka a.d. Beograd sa naznakom uplata godišnje članarine.