PRIJAVA AUTORA ILI UČESNIKA

PETI KONGRES „SRPSKOG DRUŠTVA ISTRAŽIVAČA RAKA“
sa međunarodnim učešćem „Bringing science to oncology practice: Where is Serbia?“
SDIR-5, 5. decembra 2021. Beograd, Srbija

* Obavezan unos
Ime i prezime*

Ustanova*

Adresa*

Telefon

Faks

E-pošta*

Veb sajt

Dodavanje Apstrakta (nije obavezno)


Vremensko ograničenje prošlo