Opšte informacije

VAŽNO: Rok za slanje apstrakata produžen je do 16. avgusta 2015. godine.

Rok za slanje predavanja po pozivu u celosti: 16 avgust 2015.

Registracija:

40 EUR- kotizacija za studente doktorskih studija
50 EUR – kotizacija za članove SDIR-a i EACR-a
70 EUR – kotizacija za učesnike koji nisu članovi navedenih društava

Napomena:

Plaćanje u dinarima vrši se na račun Alpha Bank Srbija a.d. broj 180-1081210034966-97
Srpskog društva istraživača raka po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Plaćanje iz inostranstva vrši se na devizni račun kod Alpha Bank Srbija:

INSTRUKCIJA ZA USMERAVANJE PRILIVA U EUR
KORESPONDENTNA BANKA: COMMERZBANK AG, F/M
SWIFT ADRESA: COBADEFFXXX
BANKA KORISNIKA: ALPHA BANK SRBIJA A.D
SWIFT ADRESA: JUBARSBGXXX
KORISNIK:UDR SRPSKO DRUSTVO ISTRAZIVACA RAKA
ADRESA:PASTEROVA 14, 11000 BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
BROJ RACUNA: 180108121003496794
IBAN: RS35180108121003496794

Za predračune i račune obratiti se na mejl: ivanamatic@sbb.rs