Članovi UO SDIR-a

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA SDIR:

1. dr sc. med. Mirjana Branković-Magić, naučni savetnik, predsednik UO SDIR-a
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
e-mail: brankovicm@ncrc.ac.rs

2. dr sc. Tatjana Stanojković, naučni saradnik, zamenik predsednika UO SDIR-a
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
e-mail: stanojkovict@ncrc.ac.rs

3. dr sc. med. Siniša Radulović, naučni savetnik
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
e-mail: sinisar@ncrc.ac.rs

4. dr sc. Radmila Janković, naučni savetnik
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija

5. dr sc. Milica Pešić, viši naučni saradnik
Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Beograd, Srbija
e-mail: camala@ibiss.bg.ac.rs

6. dr sc. Ivana Matić, naučni saradnik, sekretar SDIR-a
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
e-mail: ivanamatic@sbb.rs

7. dr sc. Milena Čavić, viši naučni saradnik
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija

————————————————————————————————————

Brankica Matić – blagajnik SDIR-a
Adresa: Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd, Srbija
e- mail: bmatic@iofh.bg.ac.rs