NAJNOVIJE VESTI

TREĆI KONGRES SDIR

Drage kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će se Treći kongres „Srpskog društva istraživača raka“ sa međunarodnim učešćem „Izazovi u istraživanju raka: primena novih saznanja u cilju poboljšanja dijagnoze i terapije“ održati od 6. do 7. oktobra 2017. godine u Beogradu.

Tokom ovog dvodnevnog kongresa, eminentni istraživači iz naše zemlje i sveta će za teme
predavanja imati:

– Personalizovana medicina u onkologiji: perspektive
– Unapređivanje saznanja o molekularnoj genetici naslednog karcinoma dojke i jajnika u eri nove generacije sekvenciranja
– Savremena istraživanja u oblasti radiobiologije
– Novi modeli u istraživanju raka.

Rok za slanje apstrakata je 31. jul 2017. godine.

Kotizacija:

40 € – studenti doktorskih studija
50 € – članovi SDIR-a i EACR-a
70 € – učesnici koji nisu članovi navedenih društava.

Kongres ce biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

U slučaju da su vam neophodne dodatne informacije, molimo vas da se obratite članovima Organizacionog odbora (info@sdir.ac.rs).

U nadi da se vidimo u što većem broju,

dr sc. med. Mirjana Branković-Magić,
predsednica SDIR-a


Download: SDIR EACR 2015 membership_SOCIETY.pdf (700 KB)